Fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 juni 2013

Interpellation: Fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta

Interpellation 2012/13:490 av Pertoft, Mats (MP)

den 11 juni

Interpellation

2012/13:490 Fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna–Gnesta

av Mats Pertoft (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den 5 juni drabbades boende och politiker i Södertäljes södra kommundelar Järna och Mölnbo samt i Gnesta av en chock när det från Trafikverkets sida utan någon som helst förvarning aviserades att pendeltågstrafiken på sträckan Järna–Gnesta eventuell skulle läggas ned från årsskiftet 2013/14 på grund av spårbrist och för hög trafikbelastning. Enligt statistik från SL åker 1 000 personer dagligen med pendeln till och från Gnesta, 300 från Mölnbo och 1 000 från Järna. För att utveckla Stockholmsregionen och samtidigt klara av resandeströmmarna är det av största betydelse att utveckla kollektivtrafiken, att få fler och inte färre att välja kollektivtrafik, och då i första hand spårbunden sådan. Det nu från Trafikverket aviserade beslutet går i totalt motsatt riktning.

I dessa orter har invånarna byggt upp sin vardag på att pendeltåget finns, man har investerat i bostäder, arbete och skola. Gnesta kommun har investerat stora summor i avtal med SL. Dessa investeringar innebär ett ansvar inte bara för SL utan även för Trafikverket att garantera framtida tillgång av spår för pendeltåg på den berörda sträckan. Att nu ta beslut med två veckors varsel och verkställighet inom bara ett halvår är förödande för alla berörda parter och undergräver förtroendet för statliga myndigheter och den demokratiska processen generellt. Ifall hotet blir verklighet och pendeltågstrafiken mellan Järna och Gnesta läggs ned innebär det väsentligt ökade miljöbelastningar på grund av ökad bil- och busstrafik på väg 57, en redan hårt trafikerad och olycksdrabbad väg. Ett beslut att lägga ned pendeltågstrafiken på den berörda sträckan är enligt Trafikverket grundat i att man inte har kapacitet att trafikera sträckan med all trafik som vill färdas där. Detta speglar tyvärr den totala brist på insikt om behovet av spårinvesteringar som har präglat den sittande alliansregeringen ända från första dagen 2006 och som tyvärr fortfarande inte har ändrats.

Min fråga till statsrådet är följande:

Kan statsrådet garantera förutsättningarna för fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna–Gnesta?