Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige

Interpellation 2016/17:552 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:552 Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Antalet poliser i Sverige fortsätter att sjunka under den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det är bekymmersamt men tyvärr ingen nyhet. Denna utveckling noterade vi redan i början av förra året, och Liberalerna inlämnade våren 2016 ett antal frågor i riksdagen för att uppmärksamma regeringen på detta problem men inte minst efterhöra regeringens plan för att säkra tillgången på kompetens inom svensk polis. Det allvarliga är att polisavhoppen inte avstannat; snarare är läget våren 2017 värre än våren 2016. Resultatet av detta blir allt färre poliser och färre poliser i yttre tjänst som kan arbeta förebyggande och trygghetsskapande samt inte minst ingripande mot de kriminella.

I vår budget avsätter vi resurser för såväl fler civila utredare som fler poliser. Men det är främst utbildade poliser som det är svårt att behålla i myndigheten. Det är även fortsatt svårt att fylla platserna på polisutbildningen.

Regeringen har gjort uttalanden om att avhoppen inte är unika utan att det är vanligt att man byter arbetsgivare. Vi har också hört Socialdemokraterna uttala att man vill öka antalet med 10 000 anställda inom polisen utan att berätta om fördelningen mellan civila och utbildade poliser. Vi har heller inte fått besked om hur denna utökning ska kunna ske utifrån dagens allvarliga läge med avhopp, allt fler yngre poliser som slutar samt att platserna inom utbildningen inte fylls.

Med bakgrund av denna fortsatt oroande utveckling, som nu visar på ytterligare färre poliser inom Polismyndigheten, blir mina frågor till statsrådet Anders Ygeman:

 

1. Vad vill statsrådet och regeringen göra för att locka tillbaka de poliser som fortsätter att lämna yrket i förtid?

2. Vilka åtgärder vidtar statsrådet och regeringen för att öka intresset samt fylla platserna på polisutbildningen? 

3. Är Socialdemokraternas uttalande om att anställa 10 000 fler inom polisen också regeringens mål, och hur ska det i så fall genomföras konkret med tanke på den situation vi befinner oss i i dag?