Förutsättningarna för fårskötsel i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 maj 2018

Interpellation: Förutsättningarna för fårskötsel i Sverige

Interpellation 2017/18:534 av Staffan Danielsson (C)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:534 Förutsättningarna för fårskötsel i Sverige

av Staffan Danielsson (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Gården Molstaberg utanför Gnesta i Stockholms län betyder, med sin stora fårbesättning på tusentalet djur, mycket för det öppna landskapet i bygden.

Ägarna har sedan 2007 byggt upp verksamheten. De har på senare år drabbats av upprepade vargangrepp, och de senaste dagarna har sextiotalet får dödats av varg. Ägarna har begärt skyddsjakt vilket länsstyrelsen i Stockholms län säger nej till. Först måste lantbrukarna vidta ett antal ytterligare åtgärder.

LRF:s ordförande i Mälardalen är oerhört kritisk till länsstyrelsens sätt att hantera vargförvaltningen och har liksom lantbrukarna på Molstaberg inget förtroende för länsstyrelsens tjänstemän och ledning.

Lantbrukarna meddelar nu att de ger upp och avvecklar fårverksamheten, under tårar.

Utifrån detta konkreta fall är mina frågor till statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

  1. Avser ministern att vidta åtgärder för att ge den viktiga fårskötseln i Sverige och i Mälardalen förutsättningar för att utvecklas och tillväxa?
  2. Avser statsrådet att vidta några åtgärder så att förutsättningarna för fårskötsel, utan allvarliga störningar från rovdjur, kan förbättras?
  3. Avser statsrådet att ta några initiativ mot bakgrund av att olika länsstyrelser gör olika bedömning vid skyddsjakt, till exempel när det gäller stängsel som håller inne djuren mot stängsel som håller ute varg?