Fossiloberoende fordonsflotta

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Fossiloberoende fordonsflotta

Interpellation 2013/14:442 av Anders Ygeman (S)

Interpellation 2013/14:442 Fossiloberoende fordonsflotta

av Anders Ygeman (S)

till Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

 

Regeringen satte 2009 upp ett mål om att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Trots att fem år har gått finns det fortfarande ingen fast definition av målet antagen av vare sig regering eller riksdag. 

Kanske är det en av förklaringarna till de oroväckande sifforna i nybilsförsäljningen. Sammantaget utgör de fossildrivna bilarna över 95 procent av den totala nybilsförsäljningen. Andelen elbilar och laddhybrider ligger på omkring 1 procent av nybilsförsäljningen.

Enligt årsstatistiken över sålda nya personbilar i Sverige ser det dystert ut för möjligheten att nå de uppsatta klimatmålen. Utsläppen från personbilarna minskar bara hälften så mycket som krävs för att klara klimatmålen. Dieselbilarna står för ett oroväckande trendbrott, då utsläppen från dem ökar i stället för att minska. Lika oroväckande ser utvecklingen för biodrivmedel ut. Bensindrivna bilar ökade med 19 procent, samtidigt som biodrivmedelsdrivna bilar minskar kraftigt. Det är 45 procents minskning för etanol och 32 procents minskning för gas.

Jag vill därför fråga statsrådet:

När planerar regeringen att slå fast vad det fem år gamla målet fossiloberoende fordonsflotta faktiskt innebär och vilka åtgärder planerar regeringen att vidta för att vända den negativa utvecklingen?