Friluftslivets villkor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 april 2014

Interpellation: Friluftslivets villkor

Interpellation 2013/14:387 av From, Isak (S)

den 28 mars

Interpellation

2013/14:387 Friluftslivets villkor

av Isak From (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Hundratusentals barn och unga är med i aktiviteter som arrangeras av det svenska friluftslivet. Föreningsverksamhet är i sig ett bra vaccin mot att hamna i utanförskap. Genom att vara med i en förening inom till exempel friluftsliv eller idrott utvecklar ungdomar sin identitet, får erfarenheter och kunskaper. Det ger framtidstro, en känsla av personlig frihet och en större tilltro till samhället. Hur viktigt det är att tillhandahålla meningsfulla fritidsaktiviteter åt våra barn och unga visar inte minst den senaste tidens oroligheter i Göteborg, Malmö och Stockholms förorter. Vettiga nyttiga fritidssysselsättningar håller ungdomarna sysselsatta, friska och engagerade.

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation som består av 23 ideella friluftsorganisationer som tillsammans har två miljoner medlemmar. Svenskt Friluftsliv arbetar för att värna allemansrätten, stärka finansieringen för friluftsorganisationerna och höja statusen för friluftslivet. Detta är ett viktigt arbete som förtjänar uppmärksamhet och engagemang.

Det svenska friluftslivet har i dag sin hemvist på Miljödepartementet. En bättre ordning skulle vara att låta anslaget till friluftslivet sortera under Kulturdepartementet tillsammans med idrotten där kompetensen finns för frågor som rör civilsamhället och idrott för friluftsfrågor. Detta skulle också medföra att frågorna bättre hålls samman inte minst eftersom både idrott och friluftsliv i riksdagen finns inom kulturutskottets verksamhetsområde.

Friluftslivets samhällsnytta är oomtvistad. Det framgår inte minst av de mål för friluftspolitiken som fastställts av riksdagen. Men tyvärr lyser faktiska åtgärder helt med sin frånvaro i regeringens förslag. Om regeringen menar allvar med att man vill ta till vara friluftslivets värden behövs en politik med faktiska åtgärder. Vi kan inte förvänta oss att inblandade myndigheter kommer att lösa uppgiften inom befintliga anslag.

Vad vill kulturministern göra för att öka möjligheten för friluftsorganisationerna att ta emot fler barn och unga i sin verksamhet?