Grunder för fördelning av resurser till högskolor och universitet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 juni 2012

Interpellation: Grunder för fördelning av resurser till högskolor och universitet

Interpellation 2011/12:400 av Högman, Berit (S)

den 31 maj

Interpellation

2011/12:400 Grunder för fördelning av resurser till högskolor och universitet

av Berit Högman (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Ett envist rykte om att regeringen avser att dra in medel från högskolor och universitet för att finansiera sjuksköterske- och läkarutbildningen fick mig att ställa en skriftlig fråga till statsrådet i frågan.

I det svaret framgår att regeringen har för avsikt att göra en omfördelning och att departementet haft en dialog med samtliga lärosäten i frågan. Det sistnämnda är dock en bild som är svår att få bekräftad från lärosätena varför jag har följande frågor till statsrådet:

Efter vilka principer och grunder kommer omfördelningen att ske?

När kommer den att ske?

Dokumenteras dialogerna på ett sådant sätt att bägge parter har en gemensam uppfattning om vad som blivit sagt?