Grundlagsskydd av våra gemensamma tillgångar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 30 maj

Interpellation

2006/07:628 Grundlagsskydd av våra gemensamma tillgångar

av Hillevi Larsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Regeringen håller nu på att sälja ut sex statliga bolag: Vasakronan, Vin & Sprit, SBAB, Telia Sonera, Nordea och OMX. Både Centern och Folkpartiet vill gå vidare och även sälja ut Svenska Spel och Sveaskog. Kanske ytterligare bolag sedan står på tur?

Tyvärr går det inte att förhindra denna utförsäljning. En majoritet i riksdagen och regeringen vill nämligen genomföra den, trots att oppositionen protesterar, folkstorm utbrutit och krav på folkomröstning rests.

Det enda sättet att i framtiden garantera våra gemensamma tillgångar är därför att grundlagsskydda dem!

När det gäller andra viktiga värden i samhället har vi valt att skydda dem i grundlagen, vilket gör att de inte kan rivas upp utan mellanliggande val. Ett parti kan därmed inte avskaffa yttrandefriheten eller ta bort den allmänna rösträtten utan att folket däremellan får tycka till i ett allmänt val.

När det gäller våra gemensamma tillgångar finns dock inget skydd. Detta är mycket allvarligt eftersom det handlar om svenska folkets samlade tillgångar. Allt vi äger tillsammans utgör, tillsammans med skatteintäkterna, grunden för välfärden.

Vad som gör saken än mer allvarlig är att vi vid en utförsäljning förlorar kontrollen inom en rad viktiga områden. SBAB har till exempel bidragit starkt till sänkta bolåneräntor, något som marknaden inte klarat av. Genom att sälja ut SBAB avhänder vi oss denna möjlighet och riskerar att se ytterligare höjda räntor, vilket slår hårt mot alla svenskar som tagit bolån.

Vi förlorar också möjligheten att värna arbetstillfällena inom de statliga bolagen och har ingen möjlighet att förhindra utflyttning av verksamheten till andra länder. Då försvinner också både vinster och skatteintäkter från Sverige.

När det gäller Telia Sonera står även kopparnätet på spel, och därmed riskeras integritetsskyddet vid telefoni och datakommunikation.

Vill vi någon gång i framtiden köpa tillbaka de utsålda tillgångarna finns det ingen garanti för att detta är möjligt. Notan lär i vilket fall som helst bli skyhög.

Regeringen genomför nu en total utförsäljning och ger fritt spelrum för marknaden, som inte behöver ta hänsyn till några allmänna intressen. Dessutom är utförsäljningen gigantisk och omfattar hundratals miljarder kronor. Denna förändring genomförs under mycket kort tid utan att någon konsekvensanalys genomförts.

Våra gemensamma tillgångar bör snarast bli föremål för grundlagsskydd. Utformningen borde förslagsvis bli att mindre förändringar är möjliga men att ingen regering kan sälja ut hela innehavet och den statliga kontrollen över bolagen utan mellanliggande val. Det är av yttersta vikt att vi inte till kommande generationer lämnar över ett land där avgörande samhällsfunktioner helt har hamnat i marknadens händer.

Avser statsrådet att initiera att våra gemensamma tillgångar grundlagsskyddas?

Har statsrådet för avsikt att ta initiativ till att anordna folkomröstning om utförsäljningarna av de statliga bolagen?