Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Hjälp och stöd till civila veteraner

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Hjälp och stöd till civila veteraner

Interpellation 2016/17:460 av Allan Widman (L)

Interpellation 2016/17:460 Hjälp och stöd till civila veteraner

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Riksdagen gav i betänkande 2015/16:FöU8 regeringen till känna att regeringen bör vidta de åtgärder som krävs för att konsolidera veteranpolitiken i linje med Veteranutredningens förslag. Regeringen har därefter gett Försvarsmakten i uppdrag att upprätta ett veterancentrum inom myndigheten för att stödja skadade veteraner och deras anhöriga med viss expertis. Centrumet avses startas den 1 juli i år.

Ett annat viktigt förslag av den senaste Veteranutredningen handlade om att civila veteraner i internationell insats, som ofta utsätts för samma umbäranden som sina militära motsvarigheter, skulle få ett likvärdigt lagreglerat skydd och stöd. Sedan den senaste lagen på området trädde i kraft den 1 januari 2011 avseende militära veteraner har de civila veteranerna halkat efter. Utredningen lämnade ett fullständigt lagförslag som skulle jämställa villkoren i fråga om hjälp, stöd och erkännande för alla veteraner.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

När kommer ministern och regeringen att i enlighet med riksdagens tillkännagivande vidta åtgärder för att sjukvårds-, räddnings- och polispersonal med flera får lagfästa rättigheter motsvarande det som gäller för militära veteraner?