Hot och trakasserier mot djurägare och jägare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2018

Interpellation: Hot och trakasserier mot djurägare och jägare

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:488 Hot och trakasserier mot djurägare och jägare

av Magnus Oscarsson (KD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Var fjärde bonde uppger sig i dag vara rädd för att utsättas för hot eller angrepp från aktivister. Detta visar en nyligen presenterad undersökning som Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) beställt. Hoten och trakasserierna har ökat på senare år och inkluderar bland annat brott mot griftefriden och mordhot mot barn. Hoten framförs på sociala medier, via telefon samt öga mot öga när aktivister tar sig in på bondgårdar.

Även jägarkåren i Sverige upplever hot och trakasserier. Bildäck skärs sönder på bilar tillhörande jägare som – utan ersättning och på ideell basis – deltar i eftersök av trafikskadat vilt.

Den polisiära närvaron i den svenska gles- och landsbygden är mycket låg och dräneras ytterligare när polisresurserna alltmer fokuseras till storstadsområdena. Otryggheten på landsbygden ökar.

I ett svar på en interpellation från mig i slutet av år 2017 berättade justitie- och inrikesministern att Justitiedepartementet har inhämtat och sammanställt information från Polismyndigheten avseende brott som begås av djurrättsaktivister. Därefter har frågan tagits upp till diskussion med rikspolischefen och chefen för Säkerhetspolisen. I sitt svar berättade ministern också att regeringen stärkte polisen med 2 miljarder kronor år 2018.

Den brottslighet som jag syftar på är ideologiskt motiverad. På 1990-talet fanns en specialgrupp inom polisen som särskilt arbetade med ideologisk djurrättsmotiverad brottslighet. Därigenom kunde man få en bättre inblick i de grupper som stod för brottsligheten. Djurrättsbrottslighet utövas av en mindre grupp aktivister som är beredda att begå brott.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Hur många fler poliser som arbetar med att förebygga och beivra brott på landsbygden tillkommer under år 2018?
  2. Avser regeringen att ge eftersöksjägare samma rättsliga skydd som exempelvis poliser och ordningsvakter och att brott mot eftersöksjägare därmed skulle klassas som brott mot tjänsteman?
  3. Avser regeringen att ge i uppdrag till polisen genom regleringsbrev att särskilt arbeta mot djurrättsmotiverad brottslighet, exempelvis i form av speciella grupper?