Illegal spridning av film

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 januari 2018

Interpellation: Illegal spridning av film

Interpellation 2017/18:190 av Cecilia Magnusson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:190 Illegal spridning av film

av Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den 15 juni 2016 riktade riksdagen sju tillkännagivanden om vad de uppfattade som en bristfällig filmpolitisk proposition, som inte gav de nödvändiga svaren på svensk films förutsättningar.

Den illegala spridningen utgör långsiktigt ett stort hot mot filmen och dess framtid. Branschens möjlighet till finansiering, och därmed möjligheten att producera film, hotas kraftigt om människor slutar att betala för film. Sverige behöver därför en sammanhållen politik för att snarast möjligt komma åt det växande problemet. Utskottet ser behovet av en långsiktig strategi för att motverka den illegala spridningen av film.

Därför menar riksdagens kulturutskott att regeringen skyndsamt bör ta fram förslag för det fortsatta arbetet med att beivra illegal spridning av film.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur avser ministern att agera för att tillgodose riksdagens tillkännagivande om det fortsatta arbetet med att beivra illegal spridning av film?