Information från utrikesministern och UD med anledning av svenskars död i Dominikanska republiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2020/21:727 Information från utrikesministern och UD med anledning av svenskars död i Dominikanska republiken

av Mats Green (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I utrikesminister Ann Lindes skriftliga (UD2021/05875) såväl som muntliga svar i interpellationsdebatten om makarna Silvas död (interpellation 2020/21:663) i Dominikanska republiken uttalar ministern följande: ”Jag vill dock understryka att vi i detta fall vid ett flertal tillfällen påtalat för företrädare för Dominikanska republiken vikten av att dödsfallsärendena hanteras skyndsamt, samt att omständigheterna utreds. Det kommer vi fortsätta att göra.”

Efter att den ovan nämnda interpellationen avlämnades, och efter att utrikesministerns svar lämnades, har Utrikesdepartementet, mot bakgrund av Jönköpings-Postens överklagan, tvingats offentliggöra och lämna ut de begärda handlingarna i detta fall. 

Med hänvisning till det ovan anförda önskar jag ställa följande frågor till utrikesminister Ann Linde:

 

1. Kan ministern utveckla sitt ovan återgivna, till riksdagen avlämnade, yttrande?

2. Är ministern beredd att inom ramen för sin tjänsteutövning, bland annat mot bakgrund av vad som framkommer i de berörda handlingar som UD har offentliggjort, ta några initiativ för att bringa klarhet i detta fall?