Infrastrukturministerns hantering av frågan om Bromma flygplats

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 augusti 2015

Interpellation: Infrastrukturministerns hantering av frågan om Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:725 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:725 Infrastrukturministerns hantering av frågan om Bromma flygplats

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Riksdagen har vid två tillfällen beslutat om att lämna ett tillkännagivande till regeringen om att lägga ned utredningen om att avveckla Bromma flygplats. En riksdagsmajoritet har tydligt visat sitt stöd för att Bromma flygplats ska vara kvar. Därmed borde rimligen grunden till utredningen ha försvagats kraftigt.

Samtidigt har ett enigt konstitutionsutskott prickat regeringen för utnämnandet av en förhandlingsperson för nedläggande av Bromma flygplats. Om regeringen väljer att låta utredningen fortlöpa till hösten 2016 är det ett tydligt tecken på att man därmed går rakt emot vad en majoritet av riksdagen har beslutat.

I ljuset av ovanstående vill jag fråga infrastrukturministern:

 

Avser statsrådet Anna Johansson att ta några initiativ i linje med riksdagens beslut gällande utredningen om en avveckling av citynära flygplatser?