Innebörd och måluppfyllelse av fossiloberoende fordonsflotta

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 augusti 2012

Interpellation: Innebörd och måluppfyllelse av fossiloberoende fordonsflotta

Interpellation 2011/12:422 av Ygeman, Anders (S)

den 11 juni

Interpellation

2011/12:422 Innebörd och måluppfyllelse av fossiloberoende fordonsflotta

av Anders Ygeman (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Regeringen och riksdagen har slagit fast att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Det är ett betydelsefullt mål för att nå de svenska klimatmålen men även för att minska oljeberoendet i Sverige.

Det är dock något oklart med vad regeringen menar med målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Trafikverkets kapacitetsutredning tolkar målet som att användningen av fossil energi till vägtransporter måste minska med 80 procent år 2030 jämfört med år 2004.

När det gäller försäljning av nya personbilar så visar detta att regeringen kommer allt längre ifrån målet om en fossiloberoende fordonsflotta. I maj 2012 var hela nio av tio nyregistrerade miljöbilar bensin- eller dieseldrivna.

Då många av de bilar som säljs i dag troligtvis kommer att rulla på vägarna även år 2030 börjar det bli bråttom för än mer konkreta åtgärder för att målet ska nås. Visserligen kommer regeringen att presentera en ny miljöbilsdefinition i höst. Men frågan är om det räcker.

Det finns även lastbilar som kan drivas med biobränslen. Dock säljs endast ett fåtal. Detta är särskilt allvarligt då koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken ökar.

Mina frågor till statsrådet är därför:

Delar statsrådet Trafikverkets bedömning av det svenska utsläppsmålet för vägtransporter och vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av bedömningen?