Insatser för återvandring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 27 juni 2022

Interpellation: Insatser för återvandring

Interpellation 2021/22:532 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2021/22:532 Insatser för återvandring

av Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Regeringen beslutade den 18 maj att uppdra åt Migrationsverket att analysera behovet av insatser för att stödja återvandring och frivilligt återvändande av de ukrainska medborgare som har sökt skydd i Sverige. Bakgrunden är Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari och den omfattande flyktingvåg som följt. Närmare 40 000 ukrainska medborgare har sedan dess ansökt om någon form av skydd i Sverige.

Redan före den nuvarande flyktingkrisen har Sverige haft ett stort mottagande av asylsökande från andra länder, med en omfattande integrationsutmaning som följd.

Jag vill därför fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Kommer regeringen att bereda andra migrantgrupper samma insatser?