Inställda mässors inverkan på jobb och tillväxt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 september 2020

Interpellation: Inställda mässors inverkan på jobb och tillväxt

Interpellation 2019/20:455 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2019/20:455 Inställda mässors inverkan på jobb och tillväxt

av Hans Rothenberg (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Till följd av de restriktioner som följer av coronaviruset är arrangemang med fler än 50 deltagare ej tillåtna, och en utredning är nyligen tillsatt för att se över denna restriktion. Dock är det stor skillnad på olika sorters möten där fotbollsmatcher, nöjesfält och mässarrangemang bedöms utifrån en annan mall än till exempel varuhus och köpcentrum.

Mässarrangemang är ytterst viktiga för stora delar av näringslivet då de årligen genererar affärer för miljardbelopp för de utställande företagen, stora som små. En mässa har dock en helt annan karaktär än ett publikarrangemang. Alla deltagare anländer inte samtidigt och inte heller står eller sitter man tätt tillsammans utan rör sig över stora områden. Arrangören kan därtill göra det möjligt att styra besökarflöden över tid. Till sitt upplägg är således en mässa betydligt mer likt ett köpcenter än en festival.

Inrikesminister Mikael Damberg svarar på min tidigare riksdagsfråga att bedömningen är att förordningen fortfarande behövs. Bedömningen gjordes bland annat utifrån den dialog som regeringen har med Folkhälsomyndigheten i fråga om riskerna från smittskyddssynpunkt med att åter tillåta större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Dock bortser inrikesministern från de goda möjligheter som mässarrangörer har att tillfyllest säkra arrangemangen då det finns metoder att genomföra mässarrangemang på ett säkert sätt som samtidigt uppfyller myndigheternas krav på social distansering. Om mässverksamheten i Sverige kan övergå till verksamhet, i stället för som nu rådande förlamning, öppnas möjligheter för de tiotusentals mindre företag vars överlevnad till stor del beror av affärer som genereras på mässor.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

  1. Avser ministern att vara pådrivande för att mässverksamheten i Sverige i närtid ska kunna återstarta?
  2. Avser ministern att inleda dialog med mässbranschens företrädare för att konstruktivt finna former för en snar återstart?