Interpellationsdebatt: Teckenspråkstolksutbildningens framtid - teckenspråkstolkad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 16 juni 2022

Interpellationsdebatt: Teckenspråkstolksutbildningens framtid - teckenspråkstolkad

Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna har ställt i sina interpellationer. Efter varje svar blir det debatt. Alla ledamöter som vill får delta i debatterna.
Mer om interpellationsdebatter

Statsrådet Maria Arnholm (FP)

Teckenspråkstolksutbildningens framtid
Interpellation 2012/13:188 av Thomas Strand (S)

Debatten tolkas till teckenspråk.