Jämlikheten och jämställdheten inom sjukvården

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 juni 2010

Interpellation: Jämlikheten och jämställdheten inom sjukvården

Interpellation 2009/10:482 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:482 Jämlikheten och jämställdheten inom sjukvården

av Eva-Lena Jansson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

I samband med ett möte anordnat av Unifem Örebro uppmärksammades att flera kvinnor ansåg sig att ha fått ett sämre bemötande på grund av att man är kvinna och/eller har utländsk bakgrund. Det borde vara självklart att kvinnor och män oavsett bakgrund utbildning och ålder får ett bra bemötande när man uppsöker sjukvården. Dess värre visar även anmälningarna till olika patientnämnder att kvinnor anmäler både bemötande och den sjukvård man sedan får. Och problemet med en ojämlik och ojämställd sjukvård förekommer dess värre i hela landet.

I FN:s kvinnokonvention, artikel 12 Hälsovård, kan man läsa följande:

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor när det gäller hälsovård för att, med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive sådan som avser familjeplanering.

Min fråga till socialminister Göran Hägglund är följande:

Vilka åtgärder är socialministern beredd att vidta för att sjukvården i Sverige inte ska vara ojämställd och ojämlik?