Jämställdhet i förorten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 april 2017

Interpellation: Jämställdhet i förorten

Interpellation 2016/17:431 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:431 Jämställdhet i förorten

av Elisabeth Svantesson (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Kvinnor som berättar att de lever mer isolerat här än i det land de flytt ifrån, som inte kan vistas fritt i det offentliga rummet och inte kan vara klädda hur de vill. Flickor som tvingas kliva på längst bak i bussen för att pojkarna ska sitta fram. Det är Sverige 2017. Jag har ofta återkommit till att detta är Sveriges stora integrations- och jämställdhetsutmaning.

Från statsrådet Åsa Regnér hörs att det finns behov av kartläggning. Detta som en reaktion på Kalla Faktas granskning den 4 april 2017. Det är inte att ta problemet på allvar. Vi moderater har sedan länge föreslagit obligatorisk samhällsorientering med prov. Vi föreslår exempelvis också hembesök av socialtjänsten till dem som uppbär försörjningsstöd, inte minst för att fånga upp de kvinnor som lever isolerat i hemmet.

I Sverige är kvinnor självständiga gentemot sina män och fria att gå vart de vill. I Sverige väljer man själv om och med vem man vill ha ett förhållande. I Sverige växer pojkar och flickor upp sida vid sida och på samma villkor.

Med anledning av ovanstående är min fråga till statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att svensk jämställdhet ska gälla alla flickor och kvinnor i Sverige, var i landet man än bor?