Jobb- och utvecklingsgarantin

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 juni 2010

Interpellation: Jobb- och utvecklingsgarantin

den 19 maj

Interpellation

2009/10:381 Jobb- och utvecklingsgarantin

av Monica Green (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetslösheten biter sig fast i Sverige och kommer enligt regeringen att ligga på en hög nivå flera år framöver. Otryggheten och nedmonteringen av arbetsmarknadspolitiken innebar en chock för svensk arbetsmarknad. Därför tar det tid för Sverige att hämta sig.

Jobb- och utvecklingsgarantin är ännu ett av regeringens misslyckade experiment.

Det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin har i dag över 70 000 deltagare men saknar system för att mäta resultat, enligt Riksrevisionen. Det går inte att hålla bra kvalitet i insatserna och de leder trots sitt namn inte till något arbete. Dessutom har Arbetsförmedlingen fått svårt att ha kvalitet i garantin eftersom det berör så många människor.

Sysselsättning i fas 3 kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som ordinarie personal inte hinner med och som höjer kvaliteten i verksamheten. Sysselsättningen ska motsvara den tid som den arbetssökande står till förfogande för arbete. Den som söker arbete på heltid ska således ha en sysselsättning på heltid. Men Arbetsförmedlingen konstaterar också att över hälften (57 procent) inte deltagit i någon arbetsplatsförlagd aktivitet, vilket är en av grundbultarna i programmet. Dess värre visar det sig också att jobb- och utvecklingsgarantin inte leder till något jobb.

Risken är att fas 3 blir en avstjälpningsplats för dem som inte kan beredas anställning på den ordinarie arbetsmarknaden – detta till en mycket låg ersättning, som in sin tur leder till lägre pension och så vidare. Det i sin tur leder till att utanförskapet ökar ännu mer än vad det hittills gjort med den borgerliga regeringen.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att fler ska få jobb?

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att jobb- och utvecklingsgarantin ska bli en garanti för att få jobb eller utbildning?