Jobben i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 mars 2017

Interpellation: Jobben i Sverige

Interpellation 2016/17:327 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2016/17:327 Jobben i Sverige

av Anette Åkesson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Tack vare högkonjunktur och alliansreformer går Sverige för närvarande riktigt bra. Men signalerna inför framtiden oroar: Jobb flyttar ut – som vi kan följa bland annat i det delvis statligt ägda SAS men även exempelvis Spotify – och vi har ökande inkomstklyftor samt en allt större tudelning av arbetsmarknaden. Sverige tappar också fart inom digitaliseringen jämfört med andra länder.

S-MP-regeringen verkar sticka huvudet i sanden och vägrar ta signalerna från näringslivet på allvar. Det finns en risk att regeringen inte har en korrekt verklighetsuppfattning och därför inte lägger fram åtgärdsförslag som löser de faktiska utmaningar Sverige står inför. En sådan felaktig analys skulle kunna förklara varför S-MP-regeringen lägger hårt kritiserade förslag som höjda skatter på arbete och transporter samt hotet om vinsttak för företag i vissa branscher.

Ökade investeringar i Sverige är positivt eftersom det stärker bilden av oss som ett attraktivt land och ökar vår konkurrenskraft. Som innovationsminister är dock Mikael Damberg säkerligen medveten om att investeringar i hög grad leder till automatisering och robotisering och därmed inte nödvändigtvis ökar antalet jobb.

Jag har ställt frågor till närings- och innovationsministern i både skriftlig och muntlig form de senaste veckorna men svaren jag fått väcker snarare fler frågor.

Jag undrar om ministern och S-MP-regeringen kan peka på några konkreta förslag som man bidragit med och som kan förklara de framgångar Sverige nu har. Frågan är också om regeringen avser att lägga några förslag framöver för att åtgärda de problem Sverige nu står inför – nämligen utflyttningen av jobb, ökande inkomstklyftor, en större tudelning av arbetsmarknaden och att Sverige tappar fart inom digitaliseringen jämfört med andra länder. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

  1. Är det ministerns ställningstagande att de framgångar som Sverige nu har är en följd av S-MP-regeringens politik, och vilka konkreta förslag vill ministern i så fall hänvisa till?
  2. Vilka förslag avser ministern och regeringen att presentera framöver för att åtgärda de ovan angivna problemen som Sverige står inför?
  3. Hur avser ministern att verka för att vi inte bara får investeringar utan även en tillväxt av arbetstillfällen?