Kapacitetsbrist i Skåne och övriga Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 december 2020

Interpellation: Kapacitetsbrist i Skåne och övriga Sverige

Interpellation 2020/21:170 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2020/21:170 Kapacitetsbrist i Skåne och övriga Sverige

av Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

På två år har Skåne drabbats av inte en utan två större elkriser som drabbat företagande och tillväxt i regionen. Problem med elförsörjningen har även uppstått i Stockholm. Nu riskerar situationen att förvärras inför vintern. Nu pekar även rapporter på att elkrisen riskerar att spridas till fler regioner, bland annat Västerås och Uppsala.

Myndigheter konstaterar att risken för effektbrist, brist på el vid en given tid, är stor i vinter. Regeringens nedläggning av kärnkraften vid Barsebäck och Ringhals är viktiga orsaker liksom bristande elnätsutbyggnad. I samma slag höjer regeringen skatten på kraftvärme. Lokal elproduktion i söder slås ut. Södra Sverige får förlita sig på norra Sveriges elproduktion. Med det går läget från allvarligt till akut.

I norr produceras en stor mängd el från vindkraft. Vindkraften klarar inte av att leverera lika mycket el när det är kallt eftersom det på kalla dagar ofta är vindstilla. Samtidigt kan elen inte överföras från norr till söder i tillräcklig omfattning. En färsk rapport pekar dessutom på att större investeringar i norr leder till att elen måste stanna i Norrland. Det kommer alltså finnas mindre el att överföra söderut framöver.

För att lösa problemen med elförsörjningen har regeringen presenterat flertalet dyra och ogenomtänkta krisåtgärder. Bland annat har elproduktion upphandlats för miljonbelopp. Det var rätt att regeringen vidtog åtgärder. Men mycket talar för att problemen hade lösts på ett mycket billigare och effektivare sätt.

Som ett led i att lösa situationen har Moderaterna vidtagit flera åtgärder i Sveriges riksdag under hösten. Vi har stoppat ett lagförslag om ändringar i ellagen till förmån för ett mer genomtänkt förslag, och vi har tvingat regeringen att utvärdera de krisåtgärder som regeringen vidtagit för att hindra elkrisen. Vår slutsats är att vi måste göra allt i vår makt för att vi inte ska hamna här igen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Vilka ytterligare åtgärder avser statsrådet att vidta för att hindra fler allvarliga elkriser i Skåne och andra delar av landet?
  2. På vilket sätt avser statsrådet att följa riksdagens beslut om att utvärdera de krisåtgärder som regeringen vidtagit för att hindra elkrisen?
  3. Hur ser statsrådet på risken för effektbrist i vinter och risken för att Skåne återigen får stora problem med elförsörjningen?