Karolinska institutets antagning till tandläkarutbildningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:120 Karolinska institutets antagning till tandläkarutbildningen

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Nyligen uppmärksammade TV4-programmet Kalla fakta problemet med barn och anhöriga till lärare och anställda vid Karolinska institutet som antagits till tandläkarutbildningen genom förfarandet alternativ antagning, i detta fall genom en kvot som lärosätet beslutat och som innebär att den sökande kan skicka in cv och en uppsats och bli bedömda av en antagningskommitté, som kan kalla till en intervju. Den som klarar dessa steg erbjuds en av de fåtaliga studieplatserna vid utbildningen.

Kalla fakta har granskat antagningen de senaste åren. Till hälften av platserna använder man alternativ antagning, och till resterande del sker urvalet utifrån betyg eller högskoleprov. Granskningen visar att det är långt fler anhöriga eller närstående till anställda vid Karolinska institutet som antas genom processen som sköts av en antagningskommitté jämfört med andelen som antas genom urvalet betyg.

Liberalerna ser allvarligt på möjligheten att ovidkommande hänsyn tas vid antagning till högskoleutbildningar. Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet Matilda Ernkrans:

 

1. Vilka slutsatser drar statsrådet och regeringen av rapporteringen gällande Karolinska institutets antagningar till tandläkarutbildningen?

2. Vilka initiativ har statsrådet och regeringen tagit i anledning av att detta uppmärksammats?

3. Avser statsrådet och regeringen att ta initiativ till en granskning av formerna för antagning till Karolinska institutet och överväga om förordningen som reglerar kvoten alternativ antagning ska ses över?