Koldioxidskatten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 juni 2010

Interpellation: Koldioxidskatten

Interpellation 2009/10:445 av Green, Monica (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:445 Koldioxidskatten

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Orsaken till att den borgerliga regeringen höjt miljöskatter, bland annat bensinskatten, sägs vara miljön och att Alliansen är helt överens om att priset på fossila bränslen måste öka för att minska onödigt bilåkande. Inför toppmötet i Köpenhamn pläderade såväl miljöministern som statsministern för klimatskatter.

Enligt statsministern är koldioxidskatten det mest effektiva styrmedlet för att fler ska planera sina resor mer, allt annat är mindre kostnadseffektivt. Det kostar mer och har mindre styrande verkan, även om det är mer populärt, har statsministern hävdat.

Finansdepartementet har pekat ut en koldioxidskattehöjning som något positivt om man vill göra något för klimatet. Enligt dem är en höjning av koldioxidskatten ”det mest kostnads- och åtgärdseffektiva styrmedlet” för att göra något för klimatet (Effektivare skatter på miljö- och klimatområdet Ds 2009:24)

Mina frågor till finansministern är därför följande:

Vad avser finansministern att göra för att minska koldioxidutsläppen?

Hur mycket avser finansministern att höja bensinskatten?

Avser finansministern att ta initiativ till att införa konverteringsstöd för att snabba på omställningen till mer miljöanpassade fordon?