kommunernas bredbandssatsningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 februari 2005

Interpellation: kommunernas bredbandssatsningar

Interpellation 2004/05:325 av Johansson, Jörgen (c)

den 24 januari

Interpellation 2004/05:325

av Jörgen Johansson (c) till statsrådet Sven-Erik Österberg om kommunernas bredbandssatsningar

Den nödvändiga utbyggnad av bredband som just nu pågår baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Svenska Kommunförbundet från 2001. Överenskommelsen innebär att kommunerna åtar sig att bygga bredband i de områden där marknaden av kommersiella skäl inte bygger ut, under förutsättning att de får statligt stöd. Tyvärr bryter regeringen nu denna uppgörelse.

Regeringen tog i december beslutet att frysa inne de pengar som utlovats till kommunernas bredbandssatsningar. Det betyder att kommunerna går miste om ca 400 miljoner kronor under 2005. Anledningen till regeringens beslut är att de inte klarar av att hålla statens utgiftstak och därför måste man ändra på de förutsättningar som tidigare getts våra kommuner och i förlängningen medborgarna.

Många kommuner har investerat stora summor för att ge sina invånare, företag och offentliga organ förutsättningar att hänga med i IT-utvecklingen. En frysning av bredbandspengarna betyder att kommunerna hamnar i en besvärlig situation. I många fall har de redan tecknat avtal med bredbandsleverantörer. Dessa avtal måste fullföljas även när staten bryter sitt avtal. Med andra ord, kommuninvånarna får sämre kommunal service när de måste låna pengar till staten för att rädda statsfinanserna.

Några regler om inskränkningar i utbetalningen av bredbandspengarna ingår inte i det avtal som finns mellan kommunerna och regeringen. Alltså borde ett sådant här beslut inte kunnat fattas utan nya överläggningar mellan parterna. Nu lovas det att pengarna ska komma under 2006 i stället. Men tilliten har försvunnit. Avtalsbrottet betyder att ingen kommer att våga investera under nästa år. Detta eftersom det inte går att lita på att det blir några pengar då heller.

Därför vill jag fråga statsrådet:

1.Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kommuninvånarna inte ska behöva få sämre kommunal service på grund av att regeringen inte klarar av att hålla sina avtal?

2.Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att bredbandspengarna verkligen betalas ut under 2006?