kostnader för sjukförsäkringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 mars 2004

Interpellation: kostnader för sjukförsäkringen

den 19 mars

Interpellation 2003/04:376

av Hans Backman (fp) till socialminister Lars Engqvist om kostnader för sjukförsäkringen

En av de viktigaste frågorna när det gäller att få fart på tillväxten i Sverige är att få ned sjukfrånvaron. Den har nått en omfattning som utöver personligt lidande medför oerhört stora kostnader både för det offentliga och för samhället i stort. Det gäller de direkta kostnaderna för både företag och stat men framför allt de långsiktiga konsekvenserna oroar. Företagen tappar i kompetens och staten måste finansiera långtidssjukskrivningar. Den höga sjukfrånvaron drabbar inte bara enskilda människor utan utgör ett hot mot många företag. De allra flesta företag erbjuder en bra arbetsmiljö och jobbar medvetet för att medarbetarna ska utvecklas, trivas och må bra på jobbet. Vi har också en bra arbetsmiljölag i landet. Vi har få arbetsskador. Ändå har vi bland de högsta sjukskrivningstalen i Europa. 11,4 % av alla människor mellan 16 och 64 år har varit sjukskrivna över ett år. Väldigt många blir också förtidspensionerade. Antalet förtidspensionerade och motsvarande kostnader stiger lavinartat.

Sjukfrånvaron påverkas alltså sannolikt av andra orsaker än arbetsmiljön. Många företagare känner därför en djup oro inför ett sjukförsäkringssystem där de tvingas ta ett ökat ekonomiskt ansvar utan att i grunden kunna påverka frånvaron.

Sjukfrånvaroutvecklingen har också lett till att många företag är rädda för att dra på sig ökade kostnader om man nyanställer. Detta är extra allvarligt eftersom ungdomsarbetslösheten i Sverige har börjat nå rekordnivåer. I mitt hemlän Gävleborg är situationen akut och ytterst oroande. I Gävleborg har vi i dag störst andel öppet arbetslösa i åldern 18@24 år i landet. I genomsnitt är 15,1 % av befolkningen i den åldersgruppen i länet öppet arbetslösa eller deltar i något program. Det finns kommuner där hela 20 % av de unga mellan 18 och 24 år är arbetslösa.

Detta redan allvarliga läge riskerar förvärras vid ytterligare kostnadsövervältringar på arbetsplatserna. Det krävs därför en mängd olika åtgärder för att vända utvecklingen. På kort sikt innebär också de oklarheter som råder just nu beträffande kostnaderna för sjukförsäkringen stora problem i den pågående lönerörelsen. Den avsiktsförklaring som regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade före jul 2003 har inte skapat full klarhet. Detta är besvärande för vårt lands företagare. För att det ska bli möjligt att sluta de långsiktiga avtal som alla vill se måste därför regeringen ge företagen svar på ett antal centrala frågor.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ministern:

Har ministern tagit ställning till hur den så kallade 15-procentaren kommer att vara konstruerad?

Har ministern tagit ställning till hur högkostnadsskyddet kommer att vara utformat?

Har ministern tagit ställning till hur stor arbetsgivaravgiftssänkningen blir?