Kostnadsansvaret för förseningar i tågtrafiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 juni 2013

Interpellation: Kostnadsansvaret för förseningar i tågtrafiken

Interpellation 2012/13:456 av Jakobsson, Leif (S)

den 30 maj

Interpellation

2012/13:456 Kostnadsansvaret för förseningar i tågtrafiken

av Leif Jakobsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Det eftersatta underhållet av våra järnvägar orsakar stora kostnader för ständiga förseningar och inställda tåg. Människors vilja att pendla klimatsmart hindras av en opålitlig kollektivtrafik orsakad av det bristande underhållet.

Skånetrafiken har beräknat kostnaderna för det eftersatta underhållet för 2012 till 41 miljoner kronor och krävt att Trafikverket ska ersätta dessa direkta ersättningskrav från strandade resenärer. Trafikverket har meddelat att man inte tänker betala detta krav.

Samtidigt aviseras kraftigt höjda banavgifter som kommer att drabba resenärerna i form av höjda biljettpriser.

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att det är en rimlig ordning att fulla banavgifter ska erläggas när trafiken inte kan upprätthållas på grund av eftersatt underhåll?

Vilka initiativ tänker statsrådet ta för att kostnaderna för förseningarna ska bäras av den som har ansvaret?