Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 1 april 2022

Interpellation: Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor

Interpellation 2019/20:171 av Ulla Andersson (V)

Interpellation 2019/20:171 Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor

av Ulla Andersson (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Kronofogdemyndigheten avser att lägga ned flera av sina lokala kontor. Ett av dessa kontor ligger i Hudiksvall i Hälsingland. Nedläggningen där får stora konsekvenser för möjligheten och tillgången till nära statlig service.

Ekonomiskt utsatta har självklart svårare att resa långt, har troligtvis sämre möjligheter att hantera ärenden elektroniskt och kan behöva mer av personligt stöd och service – det vill säga närhet till ett lokalt kontor.

För personalen innebär det ett längre resande vilket påverkar såväl deras yrkesliv som privatliv. Det blir till exempel längre resvägar för delgivning och därmed minskad effektivitet. Hela Hälsingland ställs utan service från myndigheten, och de som behöver personlig hjälp får antingen resa 30 mil till Gävle tur och retur eller till Sundsvall 16 mil tur och retur. För de anställda innebär det ännu längre resvägar och restider. Förutom sämre service och längre resvägar så försämras också förutsättningarna för den lokala och regionala arbetsmarknaden i Hudiksvall och Hälsingland.

Att en socialdemokratiskt ledd regering återigen försämrar servicen på landsbygden är djupt beklagligt.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

  1. Vilka analyser har ministern gjort av vad den försämrade servicen kommer att innebära för dem som behöver Kronofogdemyndighetens service, särskilt gällande den personliga servicen?
  2. Vilka analyser har ministern gjort av vad en försämrad tillgång till statlig service i Hälsingland och Hudiksvall innebär?
  3. Står ministern fast vid att den statliga närvaron ska minska i Hälsingland?
  4. Bedömer ministern att det kommer att skapas fler jobb på landsbygden när den statliga servicen försämras?