Laddning av elbilar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Laddning av elbilar

Interpellation 2019/20:472 av Jens Holm (V)

Interpellation 2019/20:472 Laddning av elbilar

av Jens Holm (V)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den 26 augusti kallade energiminister Anders Ygeman (S) till ett rundabordssamtal med intressenter kring elbilar och laddsystem. Syftet var att finna lösningar till hur elbilsladdning vid publika laddstationer ska kunna underlättas med ”enhetliga och enkla betalningslösningar”.

Det var inte en dag för tidigt. I dagsläget är det allt annat än enkelt för den som vill ta klimatansvar och ladda elbilen. Några av problemen är att det finns en uppsjö av olika betalningssystem, det finns laddstolpar som inte är påslagna, priset är inte alltid klart och det förekommer rena ockerpriser. Den stackars elbilisten tvingas köra omkring med olika laddkort, blippbrickor och appar för att kunna betala för laddningen i de olika betalsystemen. Det är helt och hållet kontraproduktivt. Dessutom har nästan alla laddplatser byggts ut med statliga subventioner. Det talas om vilda västern, laddkaos, laddträsk och annat.

I dagsläget har 8 200 publika laddningspunkter upprättats med statligt stöd från stödprogrammet Klimatklivet. När staten delfinansierar laddstolparna upp till 50 procent borde ett minimikrav vara att betalsystemen ska vara enkla och priserna överkomliga. Varför har regeringen inte ställt några sådana krav?

Man får känslan av att det för vissa är viktigare att ta så mycket betalt som möjligt än att se till att bilisten kan ladda sin elbil enkelt. Kanske fungerar laddinfrastruktur inte så väl som en marknad?

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

  1. Avser statsrådet att vidta åtgärder för ett enkelt betalsystem med överkomliga priser för laddbara bilar?
  2. Vilka krav kommer regeringen fortsättningsvis att ställa för de subventioner som betalas ut till publika laddplatser för elbilar?