Lagar och regler kring drönare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 september 2015

Interpellation: Lagar och regler kring drönare

Interpellation 2014/15:741 Lagar och regler kring drönare

av Penilla Gunther (KD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

 

Lagstiftningen kring obemannade farkoster, drönare, är föråldrad. Transportstyrelsens föreskrifter från 2009 kräver inga tillstånd för hobbyverksamhet, och det är också oklart vad som gäller nationellt för verksamheter som vill använda drönare. Detta beror bland annat på att både länsstyrelser, Luftfartsverket, Försvarsmakten, Transportstyrelsen och Datainspektionen kan vara myndigheter som ska ge tillstånd för olika användningsområden.

EU ska driva ett projekt för harmonisering kring drönarsäkerhet 2016-2028. Ett av målen är att skapa en gemensam marknad för drönartjänster, men inte minst bör man förhindra att drönare försvårar för flygtrafik och utgör säkerhetsrisker.

Efter ett antal incidenter där drönare kommit in i flygkontrollzoner och/eller fotograferat eller filmat utan tillstånd måste läget i svensk lagstiftning snarast redas ut och förnyas.

Återförsäljare har idag ingen skyldighet att informera köpare av drönare om vilka lagar och regler som gäller, även om många gör det ändå. Än svårare är det förstås om tydligheten ändå inte finns då informationen är spridd på olika myndigheter.

Mot den bakgrunden är min fråga till statsrådet Anna Johansson:

Vad i lagar och regler om drönare kan förnyas redan nu innan EU:s lagstiftning förändras, och hur snabbt kan detta göras så inte säkerheten minskar för flyg och människor?