Lägre ökningstakt på skatteintäkterna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 april 2016

Interpellation: Lägre ökningstakt på skatteintäkterna

Interpellation 2015/16:556 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:556 Lägre ökningstakt på skatteintäkterna

av Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Finansministern har i en tidigare interpellationsdebatt, den28 april 2015, argumenterat mot att sänkta skatter skulle leda till ökade skatteintäkter och till och med hävdat att ”om alliansregeringens skattesänkningar verkligen hade medfört ökade skatteintäkter skulle vi i dag inte ha haft det strukturella underskottet i de offentliga finanserna som vi nu har”. Därför är diagram 5.1 i vårpropositionen, som visar den årliga förändringen av skatteintäkterna, intressant: Dessa ökade varje år förutom åren 2001 och 2009. Visserligen innehåller utvecklingen tydliga avbräck för finanskris och efterföljande lågkonjunktur, men ökningen av skatteintäkterna år 2015, med Alliansens budget, låg på närmare 7 procent. Samtidigt ser ökningstakten de kommande åren ut att avta – och det baseras på höjda skatter enligt vårpropositionen på framför allt arbete.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson om ministern ser sambandet mellan höjda skatter på arbete och en lägre ökningstakt på skatteintäkterna.

När det nu visar sig att skattesänkningar på arbete bidrar till att höja den totala nivån på skatteintäkterna, som kan användas till bland annat välfärden, och med antagande att S-MP-regeringen vill öka skatteintäkterna, varför sänker då inte S-MP-regeringen skattenivåerna på framför allt arbete i stället för att höja dem?