Landets deltidsbrandkårer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 maj 2017

Interpellation: Landets deltidsbrandkårer

Interpellation 2016/17:503 av Jan R Andersson (M)

Interpellation 2016/17:503 Landets deltidsbrandkårer

av Jan R Andersson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sveriges nivå av krisberedskap är den försvarslinje vi alla förlitar oss på när katastrofer väl inträffar. Det är därför oroväckande att vi i dag ser en kris i landets brandkårer.

Deltidsbrandmännen gör en stor insats för samhället och bidrar till att upprätthålla säkerheten och inte minst rädda liv. Vårt samhälle, och speciellt landsbygden, är beroende av detta arbete. Under en längre tid har det dock varit svårt att rekrytera deltidsbrandmän av olika skäl. Ett av de största problemen är att människor som bor på landsbygden ofta pendlar till sitt arbete på vardagen och därmed kan ha långt till hemorten där de skulle ha arbetat som deltidsbrandman.

Utöver detta pågår en minst sagt livlig diskussion kring det avtal som fackförbunden Vision och Kommunal tecknat med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det är många deltidsbrandmän som upplever att man blivit illa behandlade i detta avtal samtidigt som fackförbunden meddelar att avtalet inte alls är så dåligt som många deltidsbrandmän hävdar. Denna splittring riskerar att hämma Sveriges totala säkerhet och krisberedskap.

Om samhället ska klara av den kris som råder inom brandkåren så måste vi se till att deltidsbrandmännen blir fler och att de har en ersättning som motsvarar den fantastiska insats som de gör. Deltidsbrandmännen är en oersättlig resurs för oss alla, och speciellt för landsbygden. Deras arbete räddar liv i situationer där det är minuter och sekunder som räknas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Anser statsrådet att krisen inom deltidsbrandkårerna är ett problem för svensk krisberedskap?

Avser statsrådet att under denna mandatperiod vidta några åtgärder för att förbättra villkoren för deltidsbrandmän eller underlätta för rekrytering av deltidsbrandmän?