Långsiktiga villkor för lantbruket

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 februari 2016

Interpellation: Långsiktiga villkor för lantbruket

Interpellation 2015/16:297 av Eskil Erlandsson (C)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2015/16:297 Långsiktiga villkor för lantbruket

av Eskil Erlandsson (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Många lantbrukare har just nu extra svåra ekonomiska tider som bland annat handlar om problem med tillgång på likvida medel och svårigheter att kunna planera långsiktigt. Dessa problem har tyvärr till viss del under det senaste året haft att göra med otydlighet, oförutsägbarhet och oklarheter kring ansökan och utbetalning av EU-stöd. Villkoren har varit alltför oklara, och utbetalningarna kommit i vissa fall alltför sent.

Införandet av den nya jordbruksreformen har resulterat i en ökad arbetsbörda för berörda myndigheter med nya rutiner och system. Detta merarbete har varit en stor bidragande orsak till den kris som många av våra lantbrukare upplevt under förra året. Lantbruk kräver en långsiktig planering och när villkoren och förutsättningarna för de EU-stöd som man är berättigad till inte är tydliga eller ens klara i tid så skapar inte det goda förutsättningar för att 2016 ska kunna bli ett bättre år, där vi kan vända den negativa trend vi sett de senaste åren.

Ska vi från det politiska kunna vara en del i att vända trenden för lantbruksföretagen så måste vi också säkerställa tydliga besked om villkor och när utbetalning kan ske.

Mina frågor till statsrådet Sven-Erik Bucht är:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att berättigade stöd kan betalas ut så snart som möjligt?

Vilka åtgärder för framtiden avser statsrådet att vidta för att säkerställa att ansökningsförfarande och utbetalningar kan ske med klara villkor och tydliga förutsättningar framöver?