Löftet om LOV och Arbetsförmedlingens reformering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 mars 2021

Interpellation: Löftet om LOV och Arbetsförmedlingens reformering

Interpellation 2020/21:492 av Mats Green (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:492 Löftet om LOV och Arbetsförmedlingens reformering

av Mats Green (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Moderaterna har sedan länge avvisat förslag om att den nödvändiga reformeringen av Arbetsförmedlingen ska vila på LOV – lagen om valfrihetssystem. Bland annat för att erfarenheter visar att det är svårt att följa upp att varje utförare håller god kvalitet samt att det inte finns vare sig något egenvärde eller något mervärde i att arbetssökande själva ska kunna välja bland en mängd olika utförare.

Detta var anledningen till att Moderaterna tillsammans med KD, V och SD i december 2019 klargjorde att man ämnade väcka misstroende mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), om inte regeringen gav utfästelser om att januariöverenskommelsens löfte om att reformeringen av Arbetsförmedlingen skulle baseras på LOV övergavs.

Arbetsmarknadsministern utlovade efter detta att reformeringen av Arbetsförmedlingen inte skulle vila på LOV.

Det är därför mycket anmärkningsvärt att Arbetsförmedlingens ledning i tidningen Arbetet den 15 februari klargör att LOV visst ska utgöra grunden för reformeringen i samband med kommunikationen kring tjänsten Rusta och matcha. Anledningen är att regeringen i sina direktiv till myndigheten inte på något sätt implementerat den utfästelse och den försäkran som regeringen gav i december 2019. 

Med anledning av det ovan anförda önskar jag ställa följande fråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Avser ministern att stå fast vid utställda löften om att reformeringen av Arbetsförmedlingen inte ska vila på LOV?