lokalisering av statliga myndigheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 februari 2005

Interpellation: lokalisering av statliga myndigheter

Interpellation 2004/05:339 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 28 januari

Interpellation 2004/05:339

av Chatrine Pålsson (kd) till statsrådet Ulrica Messing om lokalisering av statliga myndigheter

Lokaliseringsutredningens förslag om att flytta 19 myndigheter från Stockholm är en konsekvens av det försvarsbeslut Socialdemokraterna fattat tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dock har inga lokaliseringsförslag lagts till Kalmar län trots att flera stora företag i länet lagts ned, inte minst Västervik är hårt drabbat. Kalmar län är ett av få län som i princip inte fått några statliga jobb. Dessutom kommer enligt uppgift tio tjänster att förflyttas från Försäkringskassan i Kalmar.

Den socialdemokratiska regeringen skapar nya myndigheter på löpande band. Varför placeras inte dessa utanför Stockholmsområdet i stället? Regeringen har placerat 75 % av de nya myndigheterna i Stockholmsområdet, trots att riksdagen rekommenderat att just nya myndigheter bör vara föremål för utlokalisering till övriga delar av landet, exempelvis Kalmar.

Att flytta ut myndigheter utanför Stockholmsområdet är rimligt men måste ske efter noggranna överväganden för att man inte ska slå sönder fungerande organisationer och kasta värdefull kompetens överbord. Utöver detta finns den mänskliga faktorn. Enskilda familjer får se sina liv förändras i ett pennstreck av staten (väldigt traumatiskt). Många familjer har redan, trots att det bara varit känt någon dag, hört av sig och berättat om sin oro över situationen.

Kristdemokraternas försvarsbeslut hade en större budgetram och därmed hade effekterna inte blivit lika dramatiska med vårt förslag.

Med anledning av ovan frågar jag statsrådet:

Vilket lokaliseringsstöd avser statsrådet att genomföra i Kalmar län?

Vilka lokaliseringsprinciper avser statsrådet framgent att följa vid bildandet av nya myndigheter?