Löner och villkor vid bärplockning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 september 2009

Interpellation: Löner och villkor vid bärplockning

den 28 augusti

Interpellation

2008/09:597 Löner och villkor vid bärplockning

av Sven-Erik Österberg (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Samma lagar och regler gäller inte för thailändska bärplockare som för övriga personer som arbetar lagligt på svensk arbetsmarknad. Detta kan ske eftersom reglerna har ändrats under den borgerliga regeringens mandatperiod, just för bärplockare. 

Efter det att reglerna ändrades behöver bärplockarnas löner och villkor inte längre överensstämma med dem som gäller på svensk arbetsmarknad. Deras arbetsgivare behöver inte heller kontakta facket för att hämta in yttrande över villkoren för denna form av arbetsuppgifter.

Den svenska modellen bygger på att löner och arbetsvillkor regleras genom förhandlingar och avtal mellan arbetsmarknadens parter. Bärplockningen i Sverige har ändrat karaktär. Från att ha varit ett extraknäck och hobby har bärplockningen nu fått industriell karaktär. Bärplockningens nya industriella struktur och omfattning gör att vi kan prata om en ny näring.

Jag vill ställa följande frågor till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin:

Vilka överväganden har statsrådet gjort i fråga om den regelförändring som fått konsekvenser för de utländska bärplockarna?

Kommer statsrådet att bjuda in parterna till samtal om hur sådana problem kan stävjas?

Avser statsrådet att initiera förändringar i regelverket så att bärplockarnas villkor överensstämmer med gällande lagar och regler på svensk arbetsmarknad, när kommer detta initiativ att ske och när kan en regeländring träda i kraft?

Ämnar statsrådet vidta åtgärder för att säkerställa att de fackliga organisationerna kan genomföra sina uppgifter och hämta in nödvändiga uppgifter för att kunna säkerställa goda villkor vid bärplockning och liknande arbetsuppgifter?