Medborgarna, skulderna och Kronofogdemyndigheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 28 augusti

Interpellation

2008/09:598 Medborgarna, skulderna och Kronofogdemyndigheten

av Britta Rådström (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I våras interpellerade jag statsrådet om hur medborgarna drabbades av Kronofogdemyndighetens besvärliga situation med minskad personal och växande arbetsvolym. Under 2008 sades 126 personer upp och när nu inte nya resurser kom genom tilläggsbudgeten måste ytterligare uppsägningar ske vilka drabbar myndighetens kärnverksamhet.

Under 2008 slog antalet ansökningar om betalningsföreläggande till kronofogden alla rekord och passerade miljonstrecket för första gången någonsin. Under första halvåret 2009 har ökningen fortsatt, januari–juni 2008 ansökte 505 300 medan siffran för januari–juni 2009 är 632 200. Ett bekymmer vid betalningsföreläggande är att klara av delgivningen och här behövs en förenklingar och förbättringar.

Kronofogdemyndighetens verkställande och indrivning av skulder slår också rekord i krisens spår. För 2008 gällde att det indrivna beloppet aldrig har varit högre och antalet utmätningar ökade med 60 procent. Nuläget är att fler inte kan betala eftersom enskildas privatekonomier pressas allt hårdare genom regeringens politik och att myndigheten har svårt att hantera ett fortsatt ökande inflöde av ärenden. Hela 150 000 gäldenärer betalar sin skuld genom löneutmätning. Även här är lagstiftningen i behov av reformering. Reglerna är krångliga och svåra för den enskilde att förstå samt knepiga för myndigheten att tillämpa. Incitamenten för den enskilde att betala sin skuld är för dåliga. Löneutmätning kan pågå under flera års tid och gäldenären motiveras inte att öka sina inkomster eller minska sina kostnader.

Siffran för antalet konkurser vänder skarpt uppåt. År 2008 hade vi 6 700 konkurser och efter de två första kvartalen 2009 är vi redan uppe i 4 330 varav Stockholm står för ca 2 000. I ca 30 procent av konkursfallen brukar det finnas misstankar om brott men möjligheterna att åstadkomma ett näringsförbud uppges vara små.

Det mest omskakande är slutligen att människor förlorar sina hem. Januari–juni 2009 såldes 400 villor och bostadsrätter på exekutiv auktion, halvårssiffran 2009 överstiger redan helårssiffran för 2008.

Den som står i skuld är varken fri eller trygg. Regeringens urholkning av välfärden och försäkringssystemen är bakgrunden till att Kronofogdemyndigheten fått så mycket mer att göra.

Mina frågor till statsrådet är följande:

1. Genom vilka insatser, såvitt avser Kronofogdemyndighetens hantering, vill statsrådet motverka ökningen av antalet betalningsförelägganden?

2. Genom vilka insatser, såvitt avser Kronofogdemyndighetens hantering av verkställande och indrivning, vill statsrådet göra det lättare och enklare för människor att klara av att betala sina skulder?

3. Vad avser statsrådet att ta för initiativ, när det gäller Kronofogdemyndighetens verksamhet, mot ökningen av konkurserna?

4. Är statsrådet beredd, i fråga om Kronofogdemyndighetens hantering beträffande exekutiva auktioner, att ta något initiativ för att fler skuldsatta ska kunna behålla sina hem?