Miljöbelastningen på Arlanda och tullstationen i Kapellskär

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 juni 2014

Interpellation: Miljöbelastningen på Arlanda och tullstationen i Kapellskär

Interpellation 2013/14:499 av Pyry Niemi (S)

Interpellation 2013/14:499 Miljöbelastningen på Arlanda och tullstationen i Kapellskär

av Pyry Niemi (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Stängningen av tullstationen i Kapellskär är en felbedömning. Drygt 868 000 personer reste via Kapellskärs hamn och det fraktades nära 2,3 miljoner ton gods år 2013. Tullverket överför nu tullklareringen till Arlanda och brottsbekämpningen ska ske via stickprovskontroller utförda från mobila enheter.

Företrädare för landstinget, kommunen och hamnen är djupt oroade. Det pågår en omfattande utbyggnad av Kapellskärs hamn och förhoppning är att trafiken till hamnen ska fortsätta att växa. En växande hamnverksamhet i Kapellskär uppges vara starkt kopplad till de strängare miljökrav som gäller för fartygsbränslen från och med 2015 och därmed ökade bränslepriser, vilket gynnar Kapellskärs hamn som erbjuder den kortaste vägen till Finland och Estland över Östersjön.

Tullverkets beslut att stänga klareringsexpeditionen i Kapellskär kommer att få miljömässiga konsekvenser i form av både ökad trafik och utsläpp.

Tullverket uppskattar att nedläggningen av tullklareringen i Kapellskär innebär att maximalt 80 lastbilar per månad kommer att behöva åka omvägen till Arlanda för att tullklarera där i stället för i Kapellskär. Vad gäller belastningen på Arlanda har Tullverket beräknat att denna kommer att öka till sammanlagt 150 ärenden i månaden efter stängning av klareringsexpeditionen vid Kapellskär. Om man räknar med att en klarering på Arlanda innebär en omväg med 30 kilometer uppstår en ökning av koldioxidutsläpp och andra utsläpp från dessa lastbilar. Kilometerna ska köras via vägarna 77 och 273, som passerar orter som Finsta och Rimbo. Vägarna lär vara av mycket låg standard och att förbättra den tar också tid – en tid fram till vilken de tunga lastbilarna ska köras från i vår.

Finansministern borde veta att ordet ekonomi betyder hushållning. Hushållning handlar inte bara om pengar utan också om hanteringen av våra naturresurser och miljön. Luften kan förefalla vara en gratis tillgång men vi inser alla hur illa det är med försämrad luftkvalitet och att utsläppen driver på växthuseffekten. Finansministern, tycker jag, bagatelliserar på ett högst olämpligt sätt problemen med den ökade lastbilstrafik som stängningen av tullklareringen i Kapellskär ger upphov till. Det gynnar ju knappast heller miljöbelastningen på Arlanda att det dit förs en omfattande lastbilstrafik av fordon med okända miljökvaliteter. Vi kan mycket väl få mycket ”smutsiga” fordon till Arlanda.

Mina frågor till finansministern är:

  1. Vilka kontakter har tagits med Naturvårdsverket och berörda kommuners miljöförvaltningar då miljökonsekvenserna av förslaget har utretts och hur har dessa svarat?
  2. Vilka uppgifter kan finansministern lämna om trafikmiljön och olycksriskerna då konsekvenserna av förslaget har utretts?