Minskningen av antalet anmälningar och prövningar av arbetsskador

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 september 2015

Interpellation: Minskningen av antalet anmälningar och prövningar av arbetsskador

Interpellation 2014/15:730 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:730 Minskningen av antalet anmälningar och prövningar av arbetsskador

av Lotta Finstorp (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Enligt en rapport som LO-TCO Rättskydd AB har tagit fram har antalet arbetsskadeanmälningar och arbetsskadeprövningar minskat de senaste tio åren. Till viss del kan detta härledas till att den fysiska arbetsmiljön har blivit bättre, eftersom det i dag till exempel finns arbetsredskap som bidrar till minskade belastningsskador.

Mot bakgrund av ovanstående är min fråga till socialförsäkringsministern:

 

Avser socialförsäkringsministern att ge Försäkringskassan i uppdrag att utreda orsaken till att antalet arbetsskadeanmälningar och arbetsskadeprövningar minskar?