Momsbeläggning av sjukvårdstjänster

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:284 Momsbeläggning av sjukvårdstjänster

av Hans Rothenberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Varken uthyrning av vårdpersonal eller den som själv hyr ut sina tjänster (konsult) till vårdgivare är momsbelagda enligt lag, och i mervärdesskattelagen är sjukvårdstjänster befriade från moms. Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen har Skatteverket dock gjort en vidlyftig tolkning av denna dom som sätter dessa principer ur spel och därmed åstadkommer en dramatisk förändring och försämring av svensk sjukvård, när dessa tjänster nu ska momsbeläggas med 25 procent med kostnadsökningar som följd.

Konsekvenserna väntas bli stora för alla aktörer i vårdkedjan med uppenbar risk för att köer och väntetider blir längre och att personalbristen med all sannolikhet kommer att öka ytterligare. Därtill är den förestående förändringen okänd för de flesta inblandade och definitivt för den breda allmänheten.

Domen, och inte minst Skatteverkets uttolkning av densamma, vänder upp och ned på en etablerad hantering av köp av hälso- och sjukvårdstjänster då privata vårdgivare inte kan kompensera sig för den avsevärt ökade momskostnaden. Sannolikt innebär det att flera vårdgivare och vårdföretagare får lägga ned sin verksamhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att hantera de negativa konsekvenserna av Högsta förvaltningsdomstolens beslut som innebär att sjukvårdstjänster nu ska momsbeläggas?