Närtidssatsning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 december 2008

Interpellation: Närtidssatsning

Interpellation 2008/09:178 av Ygeman, Anders (s)

den 2 december

Interpellation

2008/09:178 Närtidssatsning

av Anders Ygeman (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I regeringens närtidssatsning läggs ca 74 procent av anslagen på vägar medan endast 26 procent går till järnvägar. Miljöministern menade i den allmänpolitiska debatten i riksdagen nyligen att fördelningen av anslagen var positiv för miljön eftersom ”80 procent av all kollektivtrafik i landet går på väg”.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Hur stor omflyttning från väg till järnväg och kollektivtrafik bedömer statsrådet att regeringens närtidssatsning kommer att ge?

Hur många ton CO2 bedömer statsrådet att regeringens närtidssatsning kommer att spara?