Nedgrävning av elledningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 november 2021

Interpellation: Nedgrävning av elledningar

Interpellation 2021/22:65 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2021/22:65 Nedgrävning av elledningar

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det råder i dag stor brist på el i södra Sverige, vilket har gjort oss mer beroende av importerad el.

Nedstängningen av Ringhals reaktorer kunde ha undvikits om bara regeringen hade visat en politisk vilja till det, vilket inte regeringen gjorde.

Bristen på nätkapacitet i Sverige är även den stor, och Sverige måste nu kraftfullt bygga ut nätkapaciteten för att klara framtidens elbehov.

Normalt brukar ju elbolagen planera utbyggnaden och sedan mer eller mindre köra över landets markägare, som drabbas hårt av dessa inskränkningar på sina marker. Luftledningar har tidigare varit det mest vanliga sättet att bygga nya elledningar på, men de tar stor plats i landskapet, drabbar många markägare och förstör värdefull produktionsmark. 

Skogen och marken är viktiga resurser i Sverige för att klara produktionen av skogsråvaror och mat.

Sverige måste stärka äganderätten och ta större hänsyn till att vi kan producera mer skog och mer mat på landets marker. Därför behöver regeringen jobba mer med att Sverige gräver ner sina elledningar i stället för att bygga nya kraftledningsgator igenom det svenska landskapet.

Det vore också mer rimligt att statens skogar och reservat användes för nya elledningar än att man belastar markägare med det stora intrånget att de msåte ha luftledningsgator på sina marker. 

Mina frågor till statsrådet Anders Ygeman är:

 

  1. Vad avser ministern att göra för att stärka äganderätten för landets markägare då nya ledningsgator planeras och ska byggas i Sverige? 
  2. Avser ministern att ta någon form av initiativ för att tvinga elbolagen att bygga mer markkabel i stället för nya luftledningar?