Nedläggning av Centrum för finska språket och kulturen vid Mälardalens högskola

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 18 juli 2022

Interpellation: Nedläggning av Centrum för finska språket och kulturen vid Mälardalens högskola

Interpellation 2012/13:359 av Pärssinen, Raimo (S)

den 27 mars

Interpellation

2012/13:359 Nedläggning av Centrum för finska språket och kulturen vid Mälardalens högskola

av Raimo Pärssinen (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Det har framkommit i medierna att Centrum för finska språket och kulturen hotas av nedläggning vid Mälardalens högskola. Skälet som anges är att statens anslag minskas under kommande år.

En nedläggning rimmar illa med riksdagens vilja att stärka och värna våra nationella minoriteter där den sverigefinska befolkningen är dominerande.

Mina frågor är:

Tänker statsrådet ta initiativ till några åtgärder som förhindrar en försämring av möjligheterna att stärka och främja det finska språket och kulturen?

Hur ser statsrådet på finska språkets ställning i Sverige?

Ger interpellationen någon anledning för statsrådet att agera för finska språkets sak?