Ny skattereform

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 april 2012

Interpellation: Ny skattereform

den 16 mars

Interpellation

2011/12:293 Ny skattereform

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I en stor morgontidning har Ola Pettersson, chefsekonom för LO, och Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef för Saco, föreslagit att regeringen tillsätter en ny, bred skatteutredning. Dess syfte skulle vara att lägga grunden för en framåtsyftande skatteuppgörelse av samma slag som den som gjordes 1990/91.

Åtskilliga förändringar har skett i skattesystemet sedan dess, inte minst genom statsrådets politik som återinfört mycket av särregler, nya undantag och därmed också nya gränsdragningsproblem. Skatteavdragen har i denna mening varit synnerligen olyckliga. Jobbskatteavdraget har brutit upp en homogen inkomstbeskattning i skilda skatteskalor utifrån inkomsternas ursprung. Vissa inkomster, som pensionsinkomster, har stigmatiserats som bidrag trots att alla vet att pension är uppskjuten lön. Även ersättningarna vid arbetslöshet och sjukdom handlar i huvudsak om inarbetade ersättningar. Den diskriminerande beskattningen av olika inkomster är destruktiv för en verklig arbetslinje. HUS-avdraget innebär en kraftfull statssubvention av vissa branscher, företag och arbeten. I fråga om ROT är dock detta en traditionell konjunkturpolitik om ROT-avdraget också gällde flerbostadshus.

Debattörerna skriver också om att utreda såväl en ny gåvo- och arvsskatt som en annan fastighetsbeskattning.

Det är som sagt många debattörer utöver vi socialdemokrater som under de senaste åren pläderat för en ny skattereform – inte minst skatteforskare och skatteexperter. Vad dessa dock glömmer är väl att Moderaterna varken ville vara med vid den underbara natten 1981 eller vid skattereformen 1990/91. Moderaterna deltog i utredningsarbetet inför 1990/91 men orkade inte ta ansvar för något resultat. Min förhoppning är att de så kallade nya moderaterna förnyat sig på detta område.

Mina frågor till finansministern är:

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att främja en neutral och likformig beskattning?

Avser finansministern att ta initiativ till en ny, bred parlamentarisk skatteutredning?