Nytt mål för landsbygdernas utveckling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 15 maj 2022

Interpellation: Nytt mål för landsbygdernas utveckling

Interpellation 2017/18:471 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2017/18:471 Nytt mål för landsbygdernas utveckling

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Regeringen har nyligen presenterat sin landsbygdsproposition, prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. Propositionens avsikt är att formulera ett övergripande mål för landsbygdernas utveckling samt meddela vilka konkreta satsningar som regeringen avser att besluta om vid senare tillfällen. Huvuddelen av de förslag som man skjuter på framtiden kommer från Parlamentariska landsbygdskommitténs förslag (SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd). Det övergripande målet som formuleras i propositionen lyder som följer: 

”Det övergripande målet för en sammanhållen landsbygdspolitik ska vara följande. En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.” 

En sådan formulering är såklart välmenande, men den är samtidigt omöjlig att följa upp och utvärdera. Att regeringen i propositionen inte formulerar några förslag till ny lag eller författning tyder också på att den politiska retoriken kring en ny kurs för landsbygden inte följs upp med konkret politik. Snarare verkar regeringen ha rubricerat om en skrivelse till en proposition och lagt den på riksdagens bord. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

När avser regeringen att återkomma med konkreta förslag för att uppnå det föreslagna målet, och hur avser regeringen att följa upp huruvida målet är uppfyllt eller ej?