Nyttjande av oseriös transportverksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 februari 2020

Interpellation: Nyttjande av oseriös transportverksamhet

Interpellation 2019/20:251 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:251 Nyttjande av oseriös transportverksamhet

av Thomas Morell (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Den 18 december 2019 publiceras en artikel i tidningen Proffs, och den handlar om medvetet fusk med kör- och vilotider. Tre fordon från samma åkeri hade under loppet av tre dagar kontrollerats av polisen. I samtliga fall upptäcktes att förarna kör med fler förarkort än sitt eget, alltså ett medvetet fusk för att kringgå reglerna om kör- och vilotider.

Körtider på uppemot 49 timmar utan godkänd dygnsvila upptäcktes av polisen, och dygnsvilorna kunde vara så korta som endast 3 timmar och 23 minuter. En av förarna uppger i förhöret med polisen att han är anställd via ett rumänskt bemanningsföretag. Han berättar också att han har haft det andra förarkortet i cirka en och en halv månad och att han har använt det alltsedan dess för att kunna köra mer än tillåtet.

Det aktuella åkeriet bedriver således en verksamhet som i större eller mindre omfattning bygger på att fuska och manipulera med kör- och vilotider. Med tanke på att fusket uppdagades i tre fordon vid tre olika kontroller torde fusket vara omfattande i bolagets verksamhet. Ett sådant beteende sätter inte enbart den sunda konkurrensen ur spel, det utsätter också andra trafikanter för direkt livsfara när uttröttade förare framför åkeriets fordon.

Flera uppdragsgivare till det aktuella åkeriet avbröt samarbetet omedelbart när de fick kännedom om missförhållandena, vilket är ett sunt sätt att agera när så uppenbara brott i verksamheten uppdagas. En kund till åkeriet har dock inte tagit ställning ännu, och det är det statliga Postnord! I en artikel från den 3 januari i år kan vi läsa följande uttalande från Postnord.

Postnord berättar också att åkeriet inte ska använda sig av andra bolag i sin koncern eller underleverantörer/bemanningsföretag för deras transporter. De aktuella chaufförerna som i detta fall brutit mot reglerna kommer inte att köra för Postnord, säger de. Postnord begärde in och har nu fått en skriftlig redogörelse och plan från åkeriet som ska följas upp. 

I en artikel från den 13 januari kan vi läsa att det som enligt Postnord inte skulle kunna ske likväl har skett. Kort efter Postnords svar till tidningen Proffs stoppade polisen två ekipage med Postnords enheter med just den omöjliga kombinationen. Man kan konstatera att Postnords upphandling av transporter inte fungerar tillfredsställande, när det med stor sannolikhet utförs transporter för statens räkning som inte följer lagstiftningen. 

Det är minst sagt anmärkningsvärt att ett bolag som till stor del ägs av staten nyttjar ett transportföretag som så utstuderat bryter mot gällande lagar och regler. 

För mig, som har mångårig erfarenhet från både åkerinäringen och polisens kontrollverksamhet, är dessa uppgifter graverande och ytterst allvarliga. Hur kan ett statligt bolag så kraftigt åsidosätta regelverken gällande kör- och vilotider? I förordning 2004:865 9 kap. 7 a § är ansvaret tydligt. Sanktionsavgift ska påföras den näringsidkare som bryter mot artikel 10.4 i förordning (EG) nr 561/2006, i lydelsen enligt förordning (EU) nr 165/2014.

Varken Postnord eller något annat bolag kan därför friskriva sig från ansvar. 

Att försöka undgå ansvar genom att skylla ifrån sig duger inte. Det är hyggligt lätt att med vanlig matematik inse att det har fuskats om en transport är framme tidigare än vad som är möjligt med hänsyn till sträcka och tillgänglig körtid. 

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att statliga bolag upphandlar transporter som följer gällande regelverk samt gentemot Postnords uppenbara brister i uppföljningsarbetet?