Oförsäkrade läkemedel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 juni 2018

Interpellation: Oförsäkrade läkemedel

Interpellation 2017/18:563 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2017/18:563 Oförsäkrade läkemedel

av Jenny Petersson (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Jag, men även Barbro Westerholm, har ställt en fråga gällande att det säljs läkemedel som saknar läkemedelsförsäkring på apoteken och att ett antal patienter skadas av dessa läkemedel. Detta är en fråga som är viktig ur patientsäkerhetssynpunkt samtidigt som det inte skulle medföra några stora kostnader att se till att information om huruvida läkemedlet är försäkrat eller oförsäkrat når patienten.

Jag har fått svar som inte är tillfredställande. I svar på fråga 2017/18:1302 Oförsäkrade läkemedel skriver socialministern att två förslag bereds och att det är hens avsikt att återkomma i frågan så snart det är möjligt. Liknande svar fick jag i början av 2017 av dåvarande ansvarig minister. Socialministern kan själv se att det är ett tag sedan regeringen snarast skulle återkomma.

Om prioritering och vilja fanns skulle socialministern ha skyndat på processen under de cirka fyra år som frågan beretts på Socialdepartementet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

När avser ministern och regeringen att komma med förslag för att ta ansvar och komma till rätta med att patienter får oförsäkrade läkemedel utan information om detta?