Öppnare redovisning av partibidrag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 november 2006

Interpellation: Öppnare redovisning av partibidrag

Interpellation 2006/07:55 av Ygeman, Anders (s)

den 9 november

Interpellation

2006/07:55 Öppnare redovisning av partibidrag

av Anders Ygeman (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

I dagarna har det genom medierna framkommit att Moderaterna bedriver en organiserad insamling av privata donationer för att finansiera delar av sin partipolitiska verksamhet. Insamlingen sker bland annat genom sällskapet Tornet. Som ”belöning” får de som skänker pengar träffa Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt och den moderata partiledningen vid särskilda möten och, enligt uppgift, ge synpunkter på den moderata politiken.

Denna verksamhet väcker en rad frågor. Sällskapet Tornet består av en okänd samling individer @ det är med andra ord hemligt vilka personer och intressen som skänker pengar till Moderaterna. Omfattningen av donationerna är också hemliga. Det går inte att via årsredovisningen utläsa hur mycket pengar som skänks eller vem som bidrar eftersom alla donationer klumpas ihop under en och samma post. Detta arrangemang väcker en rad frågor. Förväntar sig dessa donatorer något i gengäld? Ligger det starka ekonomiska intressen bakom donationerna? Är det ett par personer som skänker en stor del av den totala summan? Och vilka intressen representerar dessa personer?

Det har förts en diskussion om redovisning av bidrag till politiska partier, mot bakgrund av den utredning som leddes av Gullan Gidlund. Trots att det finns tydliga signaler om att det bör till en bättre redovisning så har en sådan aldrig lyckats komma till stånd; ett av skälen är att bland annat Moderaterna har motsatt sig en sådan utveckling. Mot bakgrund av de nya uppgifter som framkommit i medierna och med hänvisning till ovanstående önskar jag fråga statsminister Fredrik Reinfeldt:

Hur avser statsministern att verka för att skapa en bättre och öppnare redovisning av bidrag till de politiska partierna?

Avser statsministern att verka för en obligatorisk redovisning i fråga om donationer från privata bidragsgivare, såväl personer som företag och organisationer?