Påtryckningar mot Försäkringskassan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 juni 2019

Interpellation: Påtryckningar mot Försäkringskassan

Interpellation 2018/19:248 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:248 Påtryckningar mot Försäkringskassan

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören vid Försäkringskassan därefter skulle ha blivit varnad för "allvarliga konsekvenser" om Försäkringskassan i framtiden lämnar ut handlingar och mötesanteckningar som journalister begär ut.

Respekten för grundlagen är central för regeringen och Regeringskansliet. Bland dessa frågor finns offentlighetsprincipen och utlämnandet av allmänna handlingar. Att det ens råder tveksamhet kring synen inom Regeringskansliet på dessa regler väcker allvarliga frågetecken. Inte minst blir det en svår situation för medarbetare på Försäkringskassan om de känner ett hot från ansvarigt departement om de respekterar meddelarfriheten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Hur avser statsrådet att garantera meddelarfriheten och yttrandefriheten för Försäkringskassans medarbetare?