Påtryckningar mot Försäkringskassan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 juni 2019

Interpellation: Påtryckningar mot Försäkringskassan

Interpellation 2018/19:249 av Ann-Sofie Alm (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:249 Påtryckningar mot Försäkringskassan

av Ann-Sofie Alm (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören vid Försäkringskassan därefter skulle ha blivit varnad för "allvarliga konsekvenser" om Försäkringskassan i framtiden lämnar ut handlingar och mötesanteckningar som journalister begär ut.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

  1. Vilken bedömning gör statsrådet av konsekvenserna för framtida relationer mellan Försäkringskassan och Regeringskansliet vad gäller Försäkringskassans utlämnande av handlingar och mötesanteckningar och vilken tolkning gör statsrådet av uttrycket "allvarliga konsekvenser"?
  2. Hur avser statsrådet säkerställa att Försäkringskassan lämnar ut allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen?