Polisens agerande kring demonstrationer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 juni 2020

Interpellation: Polisens agerande kring demonstrationer

Interpellation 2019/20:414 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:414 Polisens agerande kring demonstrationer

av Thomas Morell (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Onsdagen den 3 juni samlades över tusen personer i Stockholms city för att demonstrera. Enligt medieuppgifter fanns ett demonstrationstillstånd för maximalt 50 personer. Med tanke på coronapandemin och restriktionerna kring detta där folksamlingar avråds och avstånd ska hållas och med tanke på hur utvecklingen varit i andra länder, så fanns all anledning att vara restriktiv med ett sådant tillstånd.

Demonstrationsrätten är grundlagsskyddad och det ska värnas. Men vi befinner oss i ett läge med många döda och allvarligt sjuka i covid-19. Myndigheterna har gått ut med tydliga restriktioner till allmänheten för att begränsa smittspridningen. Restriktioner som innebär maximalt 50 personer samlade i tillställningar, social distansering, att inte resa om det inte är nödvändigt och framför allt att inte vistas i miljöer där det finns risk för smittspridning. Att undvika större grupper av människor och folksamlingar är och har under hela coronakrisen varit helt centrala riktlinjer och vädjanden från Folkhälsomyndigheten. Den otillåtna demonstration den 3 juni bröt mot de restriktioner som myndigheterna har meddelat och var dessutom olaglig i rent juridisk mening.

Under kvällen kunde händelseutvecklingen ses via tv och sociala medier och där ansluter en polis till demonstrationen. Förvisso en enskild tjänsteman, men icke desto mindre allvarligt. De signaler som skickas ut genom polisens agerande är synnerligen allvarliga. Genom sitt agerande tar en uniformerad polis politisk ställning, vilket är helt förkastligt. Polisen får aldrig vara föremål för misstanke om opartiskhet. Den här gången knäböjde polisen, indirekt Polismyndigheten, för en olaglig demonstration. Polisen har som uppgift att skydda vårt demokratiska samhälle, och det ska ske med stöd av de lagar som stiftas av riksdagen. I den rollen finns ett moment av konfrontation gentemot de som väljer att bryta mot lagar och regler. I det läget får det aldrig ifrågasättas om polisen har förmågan, då kan läget snabbt förvärras.

I medier framgick även hur polisen kramade om demonstranter trots myndigheters krav på social distansering. Beteendet är ytterst anmärkningsvärt då polisen utsätter sina kollegor och familjemedlemmar för uppenbar smittorisk.

Än värre blir det när landets ansvarige minister i kommentarer på sociala medier hyllar det som sker. Inte nog med att polisen hamnar i en svår förtroendekris, det gör även landets politiska ledning. Det sänder fel signaler till befolkningen.

Händelsen i Stockholms city ger en bild av att polisen inte agerar som den opartiska myndighet den ska vara. Intrycket är att handlingskraft mot uppenbart brottslig verksamhet saknas. Landets politiska ledning tycks inte inse allvaret i situationen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att Polismyndigheten agerar på ett sådant sätt att dess opartiskhet inte kan ifrågasättas?
  2. Hur avser statsrådet och regeringen framgent att agera vid eventuella liknande händelser så att det inte uppfattas av befolkningen att man stöttar brottslig verksamhet?